ממשקי API

מספר ממשקי-תוכנה (API) לחיבור מערכות חיצוניות.

ממשק יצירה ועדכון של כרטיסי עובדים: מאפשר לשלוח לשרת משכורשת הגדרות של כרטיסי עובדים במבנה JSON לשם פתיחה ועדכון של פרטים אישיים של העובדים.

ממשק יצירה ועדכון של משכורות חודשיות: מאפשר לשלוח לשרת הגדרות של מרכיבי המשכורת החודשית במבנה JSON.

ממשק קריאת תלושי השכר: חושף ממשק לקריאת תלוש השכר שנוצר, הן במבנה נתונים JSON והן כקובץ PDF.

ממשק עדכון תנועות שעון: העלאת תנועות שעון מיישום שעון נוכחות.

דילוג לתוכן