מדיניות פרטיות – "CELERY"

CELERY ח.פ. 516993276 ("החברה") מודה לכם על בחירתכם להשתמש באתר "CELERY  " ( "האתר" ו/או "המערכת"). החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליו. מדיניות הפרטיות להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש.  

 1. המידע הנאסף באתר:
  1. בעת השארת פרטים ו/או רכישה ו/או הקמת משתמש באתר יתבקש הרוכש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעת החברה). המידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך ו/או ביצוע רכישה באתר נאסף על ידי האתר.
  2. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לבצע רכישות ו/או להשתמש באתר.
  3. על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך ו/או רכישה באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך ו/או המכשיר שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר.
  4. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בסעיף 1 שלעיל יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר"). 
 2. שימוש במידע הנאסף באתר:
  1. האתר ו/או מי מטעמם רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר, בין היתר, למטרות הבאות: 
   1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   2. בכדי להתאים את השימוש באתר על פי העדפותיך האישיות;
   3. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   4. תפעולו התקין של האתר;
   5. לנתח את המידע ולנהל את האתר באופן תקין;
   6. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   7. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
   9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
 3. העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים:
  1. המידע הנאסף ישותף עם חברת וובי דיגיטל בעמ 515972123 שהינה חברה אחות לחברה לצורכי מתן שירות לקוחות, מכירות וניהול כללי ועומדת בתקני אבטחת מידע ואיכות גבוהים: תקן ISO 9001, ISO 27001, ISO 27701, הגנת הפרטיות ועוד.
  2. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר. 
  3. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר (למעט פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: 
   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   2. האתר ומי מטעמם נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט; 
   3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לאתר;
   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר ו/או מי מטעמם אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   5. אם תפר את התקנון ותנאי השימוש או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   6. בכל מקרה שהאתר יסברו, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   7. אם האתר ימוזגו לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבר לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
   8. לצבור מידע על לקוחות ו/או משתמשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
  4. כמו כן, האתר עשוי לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפיהם העסקיים ונותני שירותים.
  5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   1. לפתח ולתחזק את האתר;
   2. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   3. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;  
   4. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש  ב"Cookies" או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
 4. מאגר מידע
  1. הנתונים שמסרת וכן הנתונים שנאספו אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו יישמרו במאגר המידע של החברה (" מאגר המידע") ובאחריותה. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (" חוק הגנת הפרטיות"). 
  2. כדי למנוע גישה לא מורשית למידע ולנתוני החברה, ועל מנת לשמור על המידע ולהבטיח את השימוש המורשה בו, החברה מיישמת נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים סבירים ומתאימים לשמירת ולאבטחת המידע, כמו כן, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ולמידע סודי כך שגישה כאמור תינתן רק לעובדים שמידע זה נחוץ להם לצורך תפעול האתר והפעולות הניתנות לביצוע באמצעות המערכת. עם זאת, בשל מגבלות טכנולוגיות, החברה אינה מתחייבת כי המידע האישי שלך, וכל מידע אחר המועבר באופן אלקטרוני, יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. 
  3. על מנת לשפר את אבטחת המידע ומניעת גישה לחשבונך על ידי מי שאינו מורשה, אין לגלות או לחלוק עם כל צד שלישי את הסיסמה שבה אתה משתמש לצורך גישה למערכת, ויש להחליפה לעיתים קרובות. בכל פעם כשאתה מסיים לעשות שימוש במערכת, מומלץ להתנתק מהאתר, כדי שאף גורם בלתי מורשה לא יוכל להשתמש במערכת בשמך. 
  4. החברה תשמור מידע אודותיך לפי הצורך כדי לספק לך את המערכת והפעולות הניתנות לביצועו באמצעותה, לפעול בהתאם לדין החל, לפתור סכסוכים ו/או לאכוף את ההסכמים בינך ובין החברה. אם המידע האישי שלך משתנה, או אם אינך מעוניין עוד להשתמש במערכת או לגשת לאתר, תוכל לתקן, לעדכן, למחוק או להשבית את המידע אודותיך על ידי שליחת דוא"ל לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים במסמך זה. עם זאת, טרם שהחברה תוכל לספק לך מידע או לתקן כל אי-דיוקים כאמור, החברה עשויה לבקש ממך לאמת את זהותך ולספק פרטים נוספים שיעזרו לה למלא את בקשתך. עם זאת, שים לב: (1) ייתכן שיחולו עיכובים טכנולוגיים במחיקת מידע זה מהשרתים ומהאחסון; (2) השימוש מידע אגרגטיבי ו/או בלתי מזוהה ימשך כמפורט במדיניות פרטיות זו; (3) במידת הצורך, החברה רשאית לשמור מידע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה המשפטיות, המיסויות או החשבונאיות, לפתור סכסוכים, לנהל סיכוני אבטחה או לאכוף את הסכמיה. 
  5. המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים שונים ובשרתים באירופה, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן. 
 5. אבטחת מידע:
  1. האתר נוקט צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האתר עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל. 
  2. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בהם.
  3. למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר או מי מטעמם בגין גישה בלתי מורשית למידע שנאסף עליהם על ידי האתר. 
  4. החברה עושה שימוש בממשקים ובתוכנה אשר הינם בעלי הרשאה לעשות בהם שימוש לצורך תפעול האתר ואספקת השירותים.
  5. מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה מהפעולות אותן המערכות מספקות וכדומה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.
 6. זכות גישה למידע הנאסף באתר ונשמר במאגר המידע:
  1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") למשתמשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר אוסף אודותיהם. 
  2. כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. ולכן, למשתמשים עומדת הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהחברה למחוק את הנתונים האישיים של המשתמש. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל [email protected] או בדואר רגיל אל: וובי דיגיטל בע"מ, ארבל 15, הררית. 
  3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק. 
  4. החברה מיישמת באתריה ובשרתיה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בה.  
 7. שינויים במדיניות הפרטיות:
  1. האתר שומר על זכותם לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות פרטיות זו ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.
  2. במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, האתר יודיע על כך למשתמשים באמצעות פרסום הודעה בולטת באתר. במקרה שהאתר יבקש להחיל שינוי מהותי זה גם על מידע שכבר נאסף באתר, תישלח הודעה למשתמש במטרה לבקש את הסכמתו לכך. 
  3. האתר ממליץ למשתמשים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לקבל מידע על האופן שבו האתר מגן על המידע שלהם.
 8. צרו קשר:
  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
   כתובת: ארבל 15, הררית;
   טלפון: 072-2221600;
   או דוא"ל שכתובתו: [email protected]

עדכון אחרון: יוני 2024

דילוג לתוכן